Program Výroční schůze TJ Sokol Semín

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Výbor Sokola, Vydáno dne: 18. 03. 2011Program

Výroční výborové schůze TJ Sokol Semín

Konané dne 19.3. 2011 od 17,00 hodin

1. Zahájení

2. Minuta ticha za zesnulé členy TJ Sokol Semín

3. Volba zapisovatele + volba 3 členů pro vytvoření usnesení ze schůze

4. Schválení programu schůze

5. Volba volební komise

6. Zpráva předsedy o činnosti v uplynulém volebním období

7. Sportovní zpráva – družstva dospělých a staré gardy

8. Členské příspěvky

9. Odměnění členům za dlouholetou činnost a sportovní úspěchy

10. Finanční zpráva

11. Zpráva revizní komise

12. Představení kandidátů voleb výboru a revizní komise

13. Volby

14. Diskuse

15. Vyhlášení výsledků voleb

16. usnesení

17. občerstvení

Výbor TJ Sokol Semín