Zápis ze zasedání výboru TJ Sokol SemínZápisSchůze Výboru TJ Sokol SemínKonané dne 8.12. 2018 v hostinci Na Haldě

Přítomni:
René Živný, Jiří Sobl, Martin Vencl, Jaroslav Trubač, Tomáš Vokál

1. Zhodnocení podzimní části sezóny

- muži – velice slušné výsledky, s ohledem na to, že utkání se hrála venku, postupovat pravděpodobně budou první dva celky, na postup zatím ztrácíme 3 body, někteří hráči si stěžují, že nejsou pravidelně v základu, R.Živný sdělil, že sestava je věcí trenéra, ale bude určitě dobré si vše probrat na hráčské schůzi před začátkem zimní přípravy, dále R.Živný hovořil o možnosti zajištění zimního herního soustředění v Turecku (začátek března), je nutná 50% spoluúčast hráčů, při prvním nadnesení se na to moc hráčů netvářilo, v případě zájmu může být znova projednáno na hráčské schůzi, start jarní části sezóny mužů je v neděli 17.3., všechny domácí utkání na jaře se odehrají doma a to v nedělních termínech

- mládežnická družstva – fungují bez problémů, pro další sezónu budou nahlášena dokonce tři družstva mládeže, připravuje se opět jarní soustředění a to v termínu 16.-19.5. 2019 v Žacléři, dále se plánuje uspořádání velkého mládežnického turnaje v Semíně a to o víkendu 15.-16.6. 2019 a rovněž exhibiční utkání v rámci oslav založení Sokola Semín v sobotu 22.6., mistrovské soutěže startují pro U13 v neděli 24.3. a pro U9 až 21.4. 2019

- veteráni – mají za sebou na podzim 4 utkání okresního přeboru veteránů, hned z počátku roku je čekají dvě akce, 5.1. memoriál Zdeňka Hanuše v Přelouči a 12.1. další dvě utkání OP veteránů v Ohrazenicích. Plánuje se 14. ročník memoriálu Milana Eichelmana na sobotu 29.6. 2019

2. Sportovní ples – bude se konat na Myslivecké chatě a to v sobotu 23.2. 2019, lístky jsou k dostání u Tomáše Vokála na telefonu 605507829

3. Finále poháru hejtmana Pardubického kraje – se v našem areálu uskuteční ve středu 5.6. 2019 od 18,00 hodin, bude potřeba pořadatelská činnost všech hráčů dospělých i mládežnických družstev (22 dětí na slavnostní nástup)

4. Oslavy 100 let výročí TJ Sokol Semín (1919-2019) – TJ Sokol Semín byl založený 22.5.1919 a tak budeme po celý rok oslavovat – plánuje se slavnostní výroční členská schůze (sobota 16.3.) a hlavní den oslav je pak v sobotu 22.6., kdy budou v našem areálu probíhat rovněž oslavy výročí 680 let obce Semín a také výročí hasičů Semín, na programu oslav se postupně pracuje – budeme rádi za každý nápad do programu, k oslavám výročí plánujeme vydání speciálního časopisu a několika reklamních předmětů

5. V sobotu 19.1. proběhne doškolení trenérů licence C, poplatek 300,-Kč za trenéra uhradil klub, za TJ Sokol Semín jsou přihlášeni Slabý Jakub, Vokál Petr, Vokál Ondřej, Živný René, Strnad Pavel a Linhart Jaroslav

6. Pracovní aktiv OFS s kluby před zahájením jarní části soutěžního ročníku 2018/19 se uskuteční v pondělí 4. 3. 2019 od 17 hodin v restauraci U Kosteleckých – Černá za Bory, za Sokol Semín pojedou René Živný a Eduard Kraus

7. Pronájmy kiosku v areálu – z důvodu zvyšujících se cen energií se stanovují s platností od 1.1. 2019 následující ceny pronájmu kiosku

- člen Sokola – 1.000,-Kč na akci (24 hodin), v zimě – topná sezóna říjen až duben – 1.300,-Kč na akci

- nečlen Sokola – 2.000,-Kč na akci – po celý rok (24 hodin)

- Silvestr – 2.500,-Kč (člen Sokola), 3.000,-Kč (nečlen Sokola)

- Poplatky bude vybírat Tomáš Vokál a dvakrát ročně je předá do pokladny, hrazeny z tohoto příjmu budou energie a potřeby sportovních družstev, o konkrétním přesném použití vybrané částky rozhodne výbor TJ Sokol Semín

- Zamluvení areálu vždy u Petra Vokála (603829869) a ten bude informovat Tomáše Vokála a René Živného

8. Informace o investicích v areálu v roce 2018 – přednesl René Živný, většina realizována ze třech zdrojů – obec Semín, Pardubický kraj, vlastní zdroje klubu, vše řádně vyúčtováno, do červnových oslav Sokola je nutno zvládnout 4 zásadní investiční akce, z toho tři brigádně

- do konce března vybudovat prostor okolo sání závlah ve vypuštěné Jaluvce – nutno domluvit termín brigády na hráčské schůzi (brigádně – zdroj: finance Sokola, vedoucí skupiny Tomáš Vokál a Pavel Zeman)

- vybudovat nové střídačky (brigádně – vedoucí skupiny Václavek, Sobl, Samek), zdroj: finance Sokola

- nový plot okolo areálu – západní strana ve spolupráci s obcí, jižní strana brigádně (vedoucí skupiny Jaroslav Trubač ml. a Martin Vencl ) – prověří přislíbenou spolupráci s obcí a zjistí ceny plotu na trhu (brigádně), zdroj: jedna část obec Semín, druhá část finance Sokola) , náletové dřeviny za plotem přislíbil přes zimu postupně likvidovat Pavel Zeman

- oprava střechy nad prostorem pódia (zhotovitel Petr Vokál, zdroj: dotace)

- vedoucí skupiny mají právo si vybrat k ruce tolik lidí Sokola, kolik ke splnění úkolu potřebují, žádám všechny členy Sokola o maximální součinnost

9. Brigády - je potřeba do konce května provést následující brigádnickou činnost, náklady na materiál, např. barvy, pohonné hmoty atd. proplatí R.Živný, dle předložených paragonů, díky 100 letům oslav Sokola prosím opravdu o velkou zodpovědnost a velkou pomoc, u jednotlivě vypsaných prací je vždy vedoucí skupiny, což neznamená, že jí bude dělat sám, ale vybere si k sobě lidi, kteří mu pomůžou, celkové složení skupiny nahlásí vedoucí skupin R. Živnému do konce ledna a rovněž termín, kdy si plánují brigádnickou činnost provést

- termín společné brigády na úklid areálu a mytí oken a nástěnek, odstranění trávy z dlaždic před kabinama, úklid prostoru za pódiem, je sobota 16.3. od 8,00 hodin, zde prosím o účast i rodiče od dětí z mládežnických družstev i děti

- výmalba zasedačky + zazdění zadních dveří chodba domácí a následná výmalba této zdi + odstranění staré TV antény z baráku – nad výčepem ( vedoucí skupiny Gabriel + Strnad P. + Šetina)

- natření opravených venkovních lamp + zábradlí po mantinelech ( vedoucí skupiny Vokál J., Pokorný, Vojáček)

- opravení dvířek nad venkovními záchody + oprava rozbitého záchodu (Sobl, Linhart, Tomášek)

- křoví okolo celého plotu – náletové (Zeman, Živný, Kraus)

- natření zadních vrat areálu – ( Slabý J., Slabý L., Vokál O.)

- svolání brigády na přípravu čarodejnic (Václavek, Živný) a posléze odvoz a úklid starého železa (Václavek, Živný) + následná společná brigáda na úklid tohoto vyčištěného placu okolo pódia zezadu

- výsadba keřů, stromků do volných míst okolo schodů a na stráně - prostor mezi vrchním a spodním areálem (Živný, Kraus)

- fasáda + výměna skla v rozbitých oknech v zadní části pódia (motorkáři – Sobl)

- oprava masážního stolu v kabinách (Baláž, Fábera)

- příprava výroční schůze Sokola (Živný)

- příprava sportovního plesu (Vokál P., Vokál T.)

10. Další schůze výboru TJ Sokol Semín se bude konat v sobotu 9.2. od 18,00 hodin v hostinci Na Haldě a budou na ni přizváni zástupci obce Semín a hasičů Semín (hlavní téma – příprava oslav výročí Sokola, obce a hasičů)

11. Průběžné informace – o dění v Sokole sledujte na stránkách www.sokolsemin.com, facebooku sokola a nástěnkách

Zapsal: René Živný, předseda TJ Sokol Semín

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Autor: administrator | Vydáno dne 04. 01. 2019 | 1013 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek